83 lata szkoły pilotów

Lotnicze tradycje Świdnika sięgają powstania Cywilnej Szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. To właśnie ona nadała charakter miastu powstałemu na początku lat 50. XX wieku, dziś zaś stanowi niezwykły fragment jego historii. Dziś przypada 82 rocznica inauguracji jej działalności.

W 1937 roku zakupiono od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (Szarytki) 146 ha gruntów. Budowa szkoły ruszyła jesienią.Uroczyste otwarcie Cywilnej Szkoły Pilotów L.O.P.P, której nadano imię marszałka Rydza-Śmigłego odbyło się  4 czerwca 1939 roku i zgromadziło ok. 10 tys. osób. Gościem honorowym był naczelny wódz Armii Polskiej marszałek Edward Śmigły-Rydz.

Prace budowlane przy obiektach szkoły prowadzono jeszcze przez kilka miesięcy po uroczystym otwarciu. 2 września 1939 roku szkoła i lotnisko zostały zbombardowane przez Niemców. 17 września zajęli je niemieccy żołnierze. Powiększyli teren pola wzlotów, wybudowali betonowy pas, urządzili skład bomb. Lotnisko było szczególnie ważne dla Luftwaffe 22 czerwca 1941 roku, w czasie uderzenia na Związek Radziecki, przy realizacji planu Barbarossa.

Przed wkroczeniem Armii Czerwonej i oddziałów Ludowego Wojska Polskiego w lipcu 1944 roku, Niemcy zaorali teren lotniska, pozostawiając jedynie wąski pas startowy. Wysadzili również w powietrze pozostałe budynki szkoły i hangary.

Na gruzach szkoły wybudowano zakłady lotnicze, znane pod nazwą Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego  Świdnik. W 1957 roku  zmieniono nazwę na WSK „PZL-Świdnik”, nawiązując do przedwojennych lotniczych tradycji Lubelszczyzny.